Máy chủ tìm kiếm Hits Truy cập gần đây
Google Bot 174793 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 13:17
Majestic-12 120314 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 15:10
Yahoo Bot 5833 Thứ ba, 10 Tháng Mười 2017 05:00
MSN Bot 2781 Thứ hai, 29 Tháng Hai 2016 22:51
MSN Bot Media 1063 Thứ ba, 16 Tháng Năm 2017 01:25
Exabot 839 Thứ tư, 11 Tháng Mười 2017 11:38
Alexa 430 Thứ hai, 16 Tháng Mười 2017 04:18
TurnitinBot 218 Thứ tư, 20 Tháng Năm 2015 12:28
Google Feedfetcher 213 Thứ bảy, 03 Tháng Sáu 2017 15:24
Open-source Web Search 91 Chủ nhật, 03 Tháng Chín 2017 00:54
Google Adsense 63 Thứ bảy, 03 Tháng M. hai 2016 15:32
W3C Validator 12 Thứ tư, 15 Tháng Ba 2017 04:03
Google AdsBot 6 Thứ hai, 04 Tháng Bảy 2016 03:55
Gigablast 6 Thứ hai, 07 Tháng M. một 2011 03:30
Google Desktop 2 Thứ ba, 24 Tháng Một 2012 20:22