Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1266940 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 01:38
windows7 217467 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 01:19
windowsxp2 108283 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 01:01
windowsnt2 53182 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 22:37
macosx 40244 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 00:59
linux3 30406 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 00:23
windowsnt 19806 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 01:37
windowsvista 13237 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 22:27
linux2 12621 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 19:53
windows98 8899 Thứ bảy, 12 Tháng Tám 2017 10:26
windows 8539 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 22:18
windows2k 6410 Thứ sáu, 24 Tháng M. một 2017 00:11
windows2003 5088 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 14:20
windows95 423 Chủ nhật, 19 Tháng Ba 2017 20:25
windowsme 277 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 22:10
windowsxp 118 Thứ tư, 27 Tháng Chín 2017 15:15
mac 59 Thứ sáu, 19 Tháng Tám 2016 16:26
os22 43 Thứ tư, 01 Tháng Hai 2017 02:43
windowsce 26 Thứ tư, 10 Tháng Tám 2016 19:44
windowsme2 24 Thứ tư, 03 Tháng Tám 2016 16:05
freebsd 20 Thứ bảy, 23 Tháng Chín 2017 01:53
openbsd 10 Thứ sáu, 09 Tháng Chín 2016 20:03
macppc 7 Thứ bảy, 15 Tháng Mười 2016 21:38
irix 1 Thứ năm, 19 Tháng Ba 2015 04:05
freebsd2 1 Thứ sáu, 18 Tháng Chín 2015 11:28