Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1193744 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 16:09
windows7 214273 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 15:26
windowsxp2 107462 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 12:31
windowsnt2 51733 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 15:01
macosx 38975 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 15:23
linux3 29543 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 15:30
windowsnt 18281 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 14:10
windowsvista 13165 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 15:51
linux2 12006 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 15:23
windows98 8899 Thứ bảy, 12 Tháng Tám 2017 10:26
windows 8480 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 05:39
windows2k 6407 Thứ ba, 05 Tháng Chín 2017 14:03
windows2003 5081 Thứ tư, 18 Tháng Mười 2017 17:08
windows95 423 Chủ nhật, 19 Tháng Ba 2017 20:25
windowsme 277 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 22:10
windowsxp 118 Thứ tư, 27 Tháng Chín 2017 15:15
mac 59 Thứ sáu, 19 Tháng Tám 2016 16:26
os22 43 Thứ tư, 01 Tháng Hai 2017 02:43
windowsce 26 Thứ tư, 10 Tháng Tám 2016 19:44
windowsme2 24 Thứ tư, 03 Tháng Tám 2016 16:05
freebsd 20 Thứ bảy, 23 Tháng Chín 2017 01:53
openbsd 10 Thứ sáu, 09 Tháng Chín 2016 20:03
macppc 7 Thứ bảy, 15 Tháng Mười 2016 21:38
irix 1 Thứ năm, 19 Tháng Ba 2015 04:05
freebsd2 1 Thứ sáu, 18 Tháng Chín 2015 11:28