Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1616690 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 07:36
windows7 224298 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 05:34
windowsxp2 111291 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 01:30
windowsnt2 55958 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 07:16
macosx 44061 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 07:31
linux3 32607 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 05:19
windowsnt 31279 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 05:44
linux2 14451 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 03:12
windowsvista 13526 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 06:35
windows98 8934 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 06:14
windows 8741 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 20:36
windows2k 6657 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 03:35
windows2003 5131 Thứ sáu, 15 Tháng Sáu 2018 20:04
windows95 432 Chủ nhật, 06 Tháng Năm 2018 05:31
windowsme 284 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 21:18
windowsxp 120 Thứ ba, 26 Tháng M. hai 2017 01:04
mac 62 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 14:54
os22 43 Thứ tư, 01 Tháng Hai 2017 02:43
windowsce 32 Thứ sáu, 23 Tháng Ba 2018 23:04
windowsme2 25 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 19:17
freebsd 24 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 17:26
openbsd 10 Thứ sáu, 09 Tháng Chín 2016 20:03
macppc 8 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 11:04
beos 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 05:42
irix 1 Thứ năm, 19 Tháng Ba 2015 04:05
freebsd2 1 Thứ sáu, 18 Tháng Chín 2015 11:28
amiga 1 Thứ sáu, 05 Tháng Một 2018 23:41