Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1393307 Thứ hai, 26 Tháng Hai 2018 07:59
windows7 220860 Thứ hai, 26 Tháng Hai 2018 07:50
windowsxp2 109165 Chủ nhật, 25 Tháng Hai 2018 23:05
windowsnt2 54372 Thứ hai, 26 Tháng Hai 2018 07:13
macosx 41785 Chủ nhật, 25 Tháng Hai 2018 21:42
linux3 31306 Thứ hai, 26 Tháng Hai 2018 07:46
windowsnt 22676 Thứ hai, 26 Tháng Hai 2018 04:36
linux2 13364 Thứ hai, 26 Tháng Hai 2018 06:54
windowsvista 13344 Chủ nhật, 25 Tháng Hai 2018 04:55
windows98 8933 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 18:03
windows 8615 Chủ nhật, 25 Tháng Hai 2018 18:54
windows2k 6466 Thứ bảy, 24 Tháng Hai 2018 02:22
windows2003 5094 Thứ tư, 07 Tháng Hai 2018 09:58
windows95 430 Thứ ba, 30 Tháng Một 2018 06:53
windowsme 283 Thứ tư, 07 Tháng Hai 2018 10:03
windowsxp 120 Thứ ba, 26 Tháng M. hai 2017 01:04
mac 62 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 14:54
os22 43 Thứ tư, 01 Tháng Hai 2017 02:43
windowsce 30 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 16:00
windowsme2 24 Thứ tư, 03 Tháng Tám 2016 16:05
freebsd 24 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 17:26
openbsd 10 Thứ sáu, 09 Tháng Chín 2016 20:03
macppc 8 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 11:04
beos 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 05:42
irix 1 Thứ năm, 19 Tháng Ba 2015 04:05
freebsd2 1 Thứ sáu, 18 Tháng Chín 2015 11:28
amiga 1 Thứ sáu, 05 Tháng Một 2018 23:41