Thống kê Đường dẫn từ site jefaismonsite.fr theo các tháng của năm 2018
2
95
99
144
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 340