Thống kê Đường dẫn từ site xolodremont.ru theo các tháng của năm 2018
373
252
160
406
139
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1330