Thống kê Đường dẫn từ site yandex.ru theo các tháng của năm 2018
147
132
114
113
66
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 572